PraktijkPraktijk de Stap biedt biedt deskundige psychologische hulp aan volwassenen. De Stap is in 2008 door Jos van der Staaij opgericht.

Psychologische hulp

Mensen beschikken over een natuurlijke veerkracht. Daarmee kunnen de meeste problemen worden opgevangen.

Soms zijn problemen echter weerbarstig en lukt het onvoldoende om deze het hoofd te bieden. Ze kunnen dan erg op een persoon gaan ‘drukken’.

Het kan hierbij gaan om:

  • stemmingsproblemen (somber zijn)
  • problemen in de zelfwaardering, het zelfvertrouwen
  • (te) angstig zijn
  • last ondervinden van nare ervaringen in het verleden
  • gedragsproblemen; doorschieten in gedrag, de grens niet weten te vinden, agressie
  • problemen in het langdurig vasthouden van de aandacht; afleidbaarheid; problemen met organiseren en plannen
  • moeite om andere mensen aan te voelen en te begrijpen, soepel te communiceren en/of een probleem met soepel reageren (flexibiliteit)
  • overbelast zijn; weinig energie meer hebben, door de bomen het bos niet meer zien in wat er allemaal moet

Het kan dan verstandig zijn om deskundige hulp in te schakelen. U voegt tijdelijk extra deskundigheid, denkkracht en oplossend vermogen toe met als doel de problemen op te lossen en weer zelfstandig verder te kunnen.

Werkwijze

De Stap biedt betrouwbare hulpverlening waarbij de cliënt serieus wordt genomen. Concreet betekent dit dat de hulpverlener met u een samenwerkingsrelatie zal opbouwen waarbij er duidelijk zal worden afgestemd waarvoor u komt en wat u wilt bereiken. Hierbij zal dicht op de praktijk van alledag worden aangesloten. In de Stap wordt gewerkt met verschillende methodieken (zie het betreffende tabblad). Er zal zoveel mogelijk een positieve insteek worden gemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan wat goed gaat en wat sterke kanten zijn. Ook zal niet almaar over problemen worden gepraat. De focus zal zoveel mogelijk liggen op het vinden van oplossingen en het creëren van de situatie die men wil bereiken. De stijl van communiceren is open, duidelijk en direct, met ruimte voor humor.

 

Procedure

Na aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake.

Bij langer durende hulpverlening is er meestal sprake van een complexere problematiek. Onder meer kan het hier gaan om de vraag of er sprake is van stoornis. Er zijn dan meerdere sessies nodig om te onderzoeken wat er aan de hand is. De bevindingen worden in een diagnostisch rapport beschreven. Ook wordt de verwijzer (meestal de huisarts) met uw toestemming geïnformeerd via een samenvatting van bevindingen. Vervolgens wordt met u in een behandelplan afgesproken waar de behandeling op wordt gericht en hoeveel sessies er plaatsvinden.

Bij kortdurende hulpverlening wordt met u afgesproken, waar de hulpverlening op wordt gericht en hoeveel sessies er plaatsvinden (meestal maximaal 8). De bevindingen worden niet in een rapport vastgelegd, tenzij u hier uitdrukkelijk om vraagt.