Praktijk de Stap is geopend, ook in Corona tijd. Juist omdat veel mensen het nu moeilijk hebben. Wel met goede afspraken: de stoelen staan zeker twee meter uit elkaar. De deur zal open en dicht gedaan worden door hulpverlener. Na elke sessie maakt hij de leuning van de stoelen schoon. Wanneer je verkouden bent, of hoest, kortom verschijnselen laat zien die doen denken aan Corona, dan blijf je uiteraard thuis. Dit geldt ook voor hulpverlener. EMDR sessies kunnen doorgaan, door gebruik te maken van een lightbar; hulpverlener kan deze op een veilige afstand bedienen. Mensen die tot de fysiek kwetsbare groepen behoren, of mensen die zich niet comfortabel voelen bij een live gesprek, kunnen toch hulp krijgen via beveiligd beeldbellen.
Praktijk de Stap hanteert geen wachttijd

Praktijk de Stap biedt prima psychologische hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar. De praktijk is in 2008 opgericht.

Problemen horen bij het leven. Maar als je al lang met psychische klachten rond loopt, of als je problemen zwaar op je drukken, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Misschien kan praktijk de Stap het nodige voor je betekenen!

Hulpverlener van Praktijk de Stap is GZ psycholoog Jos van der Staaij. Hij zit al lang in het vak en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende problemen zoals

  • stemmingsproblemen (somber zijn)
  • (te) angstig zijn en situaties vermijden
  • last ondervinden van nare ervaringen in het verleden
  • gedragsproblemen; doorschieten in gedrag, de grens niet weten te vinden, agressie
  • problemen in het langdurig vasthouden van de aandacht; afleidbaarheid; problemen met organiseren en plannen
  • moeite om andere mensen aan te voelen en te begrijpen, soepel te communiceren en/of een probleem met soepel reageren (flexibiliteit)
  • problemen met het reguleren van emotie
  • dwanggedachten en dwanghandelingen
  • te afhankelijk zijn van anderen, te weinig op eigen benen durven staan
  • alsmaar bewonderd willen worden

GZ psycholoog Jos van der Staaij helpt je graag om je probleem te overwinnen of beter met je probleem om te gaan. Zodat je kwaliteit van leven verbetert!

Werkwijze

Praktijk de Stap biedt betrouwbare hulpverlening waarbij jij als cliënt serieus wordt genomen. Dit betekent dat we een samenwerking opbouwen waarbij we de krachten bundelen. We gaan uit van wat jij wilt bereiken. Je behandelaar kan je suggesties geven op grond van zijn ervaring en wat hij bij jou signaleert, maar jij bepaalt waarvoor je wilt gaan.  Binnen praktijk de Stap wordt gewerkt met verschillende methodieken (zie het betreffende tabblad), we zullen samen zien wat je aan spreekt. Er zal zoveel mogelijk een positieve insteek worden gemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan wat goed gaat en wat sterke kanten zijn. Ook zal niet almaar over problemen worden gepraat. De focus zal zoveel mogelijk liggen op het vinden van oplossingen en het creëren van de situatie die je wil bereiken. De stijl van communiceren is open, duidelijk en direct, met ruimte voor humor.

Procedure

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Vervolgens zal in samenwerking een overeenkomst worden opgesteld waar de behandeling zich op zal richten.  Aan het begin en einde van de behandeling zal u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen waarin uw klachten worden ‘gemeten’. We kunnen dan zien welke verschillen dit geeft.

methodieken