Afbeeldingsresultaat voor act therapie

ACT is een derde generatie gedragstherapie. Binnen ACT leer je om niet meer het gevecht aan te gaan met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Hierdoor ben je in staat om de aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven. De kern van ACT is  dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

De focus van ACT ligt op het vergroten van de flexibiliteit. De ACT verschilt aanzienlijk van de cognitieve gedragstherapie in de wijze waarop ‘gedachten’ worden benaderd. Bij ACT ligt de focus niet op het veranderen van de gedachten, maar op het anders omgaan met het denken. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie, gemengde angst, OCD  en chronische pijn.

6 Kernprocessen

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Acceptatie

Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.

Defusie

Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden rondgecommandeerd.

Zelf als Context

Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht.

Hier en Nu

Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of het verleden).

Waarden

Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven: zoals liefde. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een essentiële stap voor een zinvol leven.

Toegewijd Handelen

Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor (je waarden) je en je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen.

Meer informatie via Wikipedia.

ACT