Trauma verwerking

Kinderen en volwassenen die worden geconfronteerd met afschuwelijke gebeurtenissen kunnen daar blijvende klachten aan over houden. Voorbeelden van deze klachten zijn angstige dromen, schrikachtigheid, voortdurende angst of nervositeit en vermijdingsgedrag.

EMDR is in de eerste plaats een procedure voor de verwerking van traumatische herinneringen. Het denken aan de gebeurtenissen roept bijvoorbeeld heftige emoties op en proberen dat niet te doen is onmogelijk. EMDR is ook breder toepasbaar, het kan een bijdrage van betekenis leveren aan de behandeling van een reeks verschillende aandoeningen. Vertrekpunt is daarbij altijd de veronderstelling dat er een samenhang bestaat tussen vroegere gebeurtenissen en de huidige problematiek van de cliënt. Wanneer kan worden verondersteld dat eerdere ingrijpende ervaringen relevant zijn voor (het instandhoden van) de actuele problematiek, kan EMDR worden overwogen.

EMDR is kortdurend, cliëntgericht, kent een duidelijke aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis. Opvallend in de EMDR behandeling is dat er relatief weinig wordt gesproken.

Mensen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele zittingen EMDR weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken.