Psychologische hulp aan volwassenen (grens ligt bij 18 jaar)

U heeft eerst een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts kan verwijzen in het kader van de basis GGZ of de specialistische GGZ.

Voor de basis GGZ wordt gekozen wanneer de ernst en complexiteit van de problematiek minder groot is. De specialistische GGZ komt in aanmerking bij grotere ernst/complexiteit/risico; de behandeling heeft dan ook een langere duur.

Uw verzekering vergoedt  hulpverlening via basis GGZ of specialistische GGZ. Houd er rekening mee dat u wel het eigen risico betaalt.

Houdt rekening met het volgende.

  1. er vindt alleen vergoeding plaats in geval van een DSM-stoornis;
  2. geen vergoeding meer van geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik;
  3. geen vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling;
  4. geen vergoeding van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
  5. geen vergoeding van relatietherapie/relatieproblemen
  6. uitsluiting van een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie.

Zelfbetalers en tarief voor ‘overig zorgproduct'( niet vergoede zorg): E 90 voor een sessie van 50 minuten.

 

Burn out coaching

Voor informatie en het afspreken van een (gratis) telefonisch intakegesprek, zoek svp contact met Jos van der Staaij via het mobiele nummer 06 18729220. Wanneer ik in gesprek ben, spreek svp in op de voicemail; u wordt altijd terug gebeld. Of mail naar info@praktijkdestap.nl.

Mensen met burn out klachten doen er goed aan om eerst een huisarts of bedrijfsarts te raadplegen, voor het stellen van een diagnose. Burn out behandeling wordt sinds 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Check uw aanvullende verzekering of er toch vergoeding mogelijk is. De huisarts kan voor psychologische hulp verwijzen naar praktijk de Stap, wanneer er sprake is van onderliggende problematiek die kan worden geclassificeerd volgens DSM-5 (stemmingsproblemen bijvoorbeeld, of angstproblemen). Deze zorg wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed (wel is het eigen risico van toepassing).

Meestal wordt een burn out traject vergoed door uw werkgever. Het is dus verstandig om hierover contact te zoeken met uw werkgever. Praktijk de Stap zal desgevraagd een offerte opmaken.

Zorginstituut Nederland, 2016: ‘Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw.  Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen’